Eddy Vleeschdrager Activity NL|FR|EN

Meer dan 40 jaar actief in de diamantsector en reeds van de 4de generatie.
Depuis plus de 40 ans actif dans le secteur diamantaire, déjà depuis la 4ième génération.
Over 40 years experience in diamond business and manufacturing, already the 4th generation.
Già la quarta generazione, attivo da piu di 40 anni nel settore diamantaio.

Activiteiten Eddy Vleeschdrager NL

Consulent deskundig onderzoek en schattingen
 1. Diamant en ruw geslepen
 2. Edelstenen ruw en geslepen
 3. Kleurstenen ruw en geslepen
 4. Sierstenen ruw en geslepen
 5. Mineralen
Bewerking (klieven/zagen/slijpen)
 1. Diamant
 2. Edelstenen
 3. Kleurstenen
 4. Sierstenen - Glyptiek
Ontginning
 1. Diamant
 2. Edelstenen
 3. Kleurstenen
 4. Sierstenen
 5. Mineralen
Transfert van technologie Diamant en Edelstenen
Juwelen onderzoek en schattingen
Organisatie van tender (openbare verkoop), verkoop voor derden
Voordrachten
 1. Diamant (voor beroeps- en grootpubliek)
 2. Edelstenen
 3. Arbitrage
 4. Certificatie van deskundigen

Activités Eddy Vleeschdrager FR

Expertises et évaluations - consultant
 1. Diamant brut et taillé
 2. Pierres précieuses bruts et taillées
 3. Pierres fines bruts et taillées
 4. Pierres ornementales bruts et taillées
 5. Minéraux
Taille-lapidage (clivage/sciage/taille)
 1. Diamant
 2. Pierres précieuses
 3. Pierres fines
 4. Pierres ornementales (glyptique)
Exploitation minière
 1. Diamant
 2. Pierres précieuses
 3. Pierres fines
 4. Pierres ornementales
Transfert de technologie diamant et pierres précieuses
Bijoux expertises et évaluations
Organisation de 'tender' vente publique - vente pour tiers
Conférences
 1. Diamant pour professionels et grand publique
 2. Pierres précieuses
 3. Arbitrage
 4. Certification des experts

Activities Eddy Vleeschdrager EN

Expertise - evaluation - appraisal consultant
 1. Diamond rough and cut
 2. Precious stones rough and cut
 3. Coloured stones rough and cut
 4. Ornemental stones rough and cut
 5. Minerals
Cutting (cleaving/sawing/cutting)
 1. Diamond
 2. Precious stones
 3. Coloured stones
 4. Ornemental stones (carving)
Mining
 1. Diamond
 2. Precious stones
 3. Coloured stones
 4. Ornemental stones
Transfert of technology diamonds and precious stones
Jewelery - expertise - evaluation - appraisal
Organisation of tender - selling
Conferense
 1. Diamonds
 2. Precious stones
 3. Arbitration
20240709_Rubies_940x400.jpg
09/07/24
Rubies and Sapphires: Origins and survey work | EN

Rubies and sapphires have captivated humans for centuries with their stunning colors and brilliance. These…

20240624_smaragd_940x400.jpg
22/06/24
Het Herkennen van Behandelde Edelstenen | NL

In de wereld van edelstenen en sieraden is het cruciaal voor vakmensen-juweliers om behandelde stenen…

20240611_940x400.jpg
11/06/24
SPECTROMÉTRIQUE à la portée de tous | FR

La spectroscopie est une technique permettant de mesurer la lumière transmise ou absorbée par une…

20240515_940x400.jpg
15/05/24
Détection des pierres précieuses synthétiques | FR

Les pierres précieuses synthétiques sont de plus en plus présentes sur le marché de la…

20240428_940x400_synthetisch.jpg
28/04/24
Onderzoek naar synthetische Diamant | NL

Foto: HPHT diamant – CVD diamant – Natuurlijke Diamant Synthetische diamant is een fascinerend onderwerp…

20240402_940x400.jpg
02/04/24
Het Gebruik van Fotoluminescentie in Diamant Onderzoek | NL

Fotoluminescentie (PL) spectroscopie, zoals toegepast in de edelsteenkunde, is een niet-destructieve analytische techniek waarbij een…

20240221_940x400.jpg
21/02/24
Petite histoire des pierres précieuses | FR

Les pierres précieuses ont attiré dès la plus haute antiquité l’attention de l’homme qui les…

20240207_940x400.jpg
07/02/24
QUO VADIS | NL

Diamanten en edelstenen hebben altijd dieven en oplichters aangetrokken. Edelstenen werden nagebootst door gekleurd glas.…

20240109_940x400.jpg
09/01/24
QUO VADIS ? | FR

Le diamant et les pierres précieuses ont toujours attirés les voleurs et les escrocs. Les…

20231110_940x400.jpg
10/11/23
Het gebruik van de polariscoop in edelsteenkunde | NL

Edelstenen zijn al eeuwenlang een fascinerend onderwerp voor mensen over de hele wereld. Ze worden…