Eddy Vleeschdrager Activity NL|FR|EN

Meer dan 40 jaar actief in de diamantsector en reeds van de 4de generatie.
Depuis plus de 40 ans actif dans le secteur diamantaire, déjà depuis la 4ième génération.
Over 40 years experience in diamond business and manufacturing, already the 4th generation.
Già la quarta generazione, attivo da piu di 40 anni nel settore diamantaio.

Activiteiten Eddy Vleeschdrager NL

Consulent deskundig onderzoek en schattingen
 1. Diamant en ruw geslepen
 2. Edelstenen ruw en geslepen
 3. Kleurstenen ruw en geslepen
 4. Sierstenen ruw en geslepen
 5. Mineralen
Bewerking (klieven/zagen/slijpen)
 1. Diamant
 2. Edelstenen
 3. Kleurstenen
 4. Sierstenen - Glyptiek
Ontginning
 1. Diamant
 2. Edelstenen
 3. Kleurstenen
 4. Sierstenen
 5. Mineralen
Transfert van technologie Diamant en Edelstenen
Juwelen onderzoek en schattingen
Organisatie van tender (openbare verkoop), verkoop voor derden
Voordrachten
 1. Diamant (voor beroeps- en grootpubliek)
 2. Edelstenen
 3. Arbitrage
 4. Certificatie van deskundigen

Activités Eddy Vleeschdrager FR

Expertises et évaluations - consultant
 1. Diamant brut et taillé
 2. Pierres précieuses bruts et taillées
 3. Pierres fines bruts et taillées
 4. Pierres ornementales bruts et taillées
 5. Minéraux
Taille-lapidage (clivage/sciage/taille)
 1. Diamant
 2. Pierres précieuses
 3. Pierres fines
 4. Pierres ornementales (glyptique)
Exploitation minière
 1. Diamant
 2. Pierres précieuses
 3. Pierres fines
 4. Pierres ornementales
Transfert de technologie diamant et pierres précieuses
Bijoux expertises et évaluations
Organisation de 'tender' vente publique - vente pour tiers
Conférences
 1. Diamant pour professionels et grand publique
 2. Pierres précieuses
 3. Arbitrage
 4. Certification des experts

Activities Eddy Vleeschdrager EN

Expertise - evaluation - appraisal consultant
 1. Diamond rough and cut
 2. Precious stones rough and cut
 3. Coloured stones rough and cut
 4. Ornemental stones rough and cut
 5. Minerals
Cutting (cleaving/sawing/cutting)
 1. Diamond
 2. Precious stones
 3. Coloured stones
 4. Ornemental stones (carving)
Mining
 1. Diamond
 2. Precious stones
 3. Coloured stones
 4. Ornemental stones
Transfert of technology diamonds and precious stones
Jewelery - expertise - evaluation - appraisal
Organisation of tender - selling
Conferense
 1. Diamonds
 2. Precious stones
 3. Arbitration
20211130_940x400_tester.jpg
30/11/21
IMITATIES VAN DIAMANT | NL

Wegens de zeer grote waarde van diamant is het normaal dat de verbeelding van de…

20211018_940x400_mend.jpg
20/10/21
ANALYSE XRF POUR LES BIJOUTIERS ET ANALYSES DE GEMMES | FR

L'analyse XRF est une technique non destructive qui tire parti de l'interaction entre les rayons…

20211003_XRF_940x400.jpg
03/10/21
XRF ANALYSIS FOR JEWELLERS AND GEM ANALYSES | EN

XRF analysis is a non-destructive technique that takes advantage of the interaction between primary X-rays…

20210918_940x400.jpg
18/09/21
XRF (X-ray analyse) voor juwelen | NL

XRF-analyse is een niet destructieve techniek die gebruik maakt van de interactie tussen primaire X…

20210829_940x400.jpg
29/08/21
Diamants abimés | FR

Bien que le diamant soit la matière naturelle la plus dure, il a des points…

20210704_940x400_Rubis.jpg
04/07/21
LE MYANMAR-BIRMANIE | FR

« Le rubis évoque la splendeur et la joie. Si la rose représente la parfaite…

20210602_940x400.jpg
02/06/21
Goud | NL

De mens is altijd al gefascineerd geweest door dit onveranderlijke gele metaal, symbool van de…

20210322_940x400_The-Chineze-Car.jpg
22/03/21
Le diamant et la Chine | FR

La Chine est l’une des plus anciennes civilisations au monde et est souvent citée comme…

20210310_Bol_940x400.jpg
10/03/21
Oorsprong van diamant | NL

Wetenschappers hebben sinds het begin van vorige eeuw in laboratoria gezocht naar de industriële synthese…

20210302_Shah_940x400.jpg
02/03/21
SJAH | NL

Deze steen werd hoogstwaarschijnlijk gevonden in de omgeving van Golconda in Indië. Hij woog ruw…