Expertise in de Diamantsector | NL

Expertise in de diamantsector heeft verschillende “facetten”. Zij bevat 6 onderverdelingen of specialiteiten waar de algemene diamant expert op beroep kan doen.
  1. Ruwe diamant,
  2. geslepen diamant,
  3. prospectie en ontginning,
  4. bewerking,
  5. synthese en manipulaties,
  6. handel.

Ruwe diamant
Een ruwe diamant van één karaat bijvoorbeeld wordt in meer dan 2000 verschillende kwaliteiten onderverdeeld. De vorm, de kleur en de zuiverheid zijn de 3 voornaamste criteria. Het leeuwenaandeel van de ontgonnen diamanten gaat naar de industrie voor het boren, zagen en polijsten van alle harde materialen zoals beton, graniet, staal enz. Het boren in de olievelden of het graven van tunnels maar ook in de elektronica, chirurgie (microtoom), draadtrekken en ruimtevaart, overal is diamant aanwezig. Diamant in grindvorm of poeders van enkele microns b.v. 1000 tot 8000 mesh of meer tot stenen van meerdere karaten. Al deze verschillende doeleinden vragen een ander type van diamant. In de juwelenindustrie moet de expert alle verschillende fasen van bewerking kennen: o.a. het kloven, het zagen en het slijpen en hieruit de waarde afleiden na het gewichtsverlies dat van 50% tot 80% kan oplopen. Sommige stenen zijn volledig ondoorzichtig met weinig waarde, andere ook ondoorzichtig hebben wel een zuiver “hart” dat door het kloven kan gered worden. Sommige stenen zijn “bevroren” met andere woorden bedekt met een dunne matte laag die het onderzoek moeilijk maakt aangezien men hierdoor de zuiverheid en kleur niet meer met juistheid kan bepalen.
 
Een ruwe diamant kan van kleur veranderen tijdens de bewerking, interne spanningen kunnen risico’s van barsten meebrengen die de steen waardeloos kunnen maken.
Een expert in ruwe diamant kan de oorsprong bepalen van een origineel lot, uit welk land de stenen komen, Congo, Australië, Brazilië, Centraal Afrika of Ivoorkust en zelfs uit welke mijn in deze landen.
De diamantexpert gebruikt een elektronische weegschaal en een sorteerlamp met néonbuis D55 dat een koud licht geeft, het zogenaamde noorderlicht. Hij gebruikt ook buiten zijn loep 10X de polariscoop om de interne spanning te meten. Om de fluorescentie te meten, die in sommige kwaliteiten de waarde van de steen kan verminderen of verhogen, gebruikt hij een UV lamp met korte en lange golven. Sommige experten gebruiken een spectrofotometer in het zichtbaar spectrum om de kleur te kunnen voorspellen. Anderen gebruiken microtomografie met X-stralen en CT scanner om de ondoorzichtige stenen te onderzoeken. 
 
Geslepen diamant
Geslepen diamant is een “open boek”, de expert kan dankzij zijn loep en een binoculaire microscoop de zuiverheid bepalen, hij gebruikt ook de sorteerlamp om de kleur te evalueren. Om de kleur te bepalen gebruikt men meestal ijkstenen om deze te vergelijken onder noorderlicht of sorteerlamp D55. Sommige experten gebruik hier ook de spectrofotometer met geïntegreerde sfeer. De proportie en de afwerking worden gemeten met een proportionscope, een soort projector op mat glas, deze is wel aan het verdwijnen ten vordeele van de elektronische meetapparatuur die accurater werkt.
De expert in geslepen diamant baseert zich op de 4 criteria, de welbekende “4C”:
 

  1. Carat: het gewicht, een karaat is 0,20 gram,
  2. Colour: de kleur, de witte kleur heeft meer waarde dan de geelachtige, hierin zijn er een 26-tal kleurschakeringen. Daarentegen zijn de intense kleuren zeer zeldzaam en dus ontzettend duurder dan de witte stenen.
  3. Clarity: zuiverheid: een zuivere steen heeft meer waarde dan een diamant met insluitsels. Vanaf 5 microns wordt een diamant niet meer als zuiver geklasseerd, er zijn hieronder een 10-tal verschillende klassementen tot “piqué” waar de insluitsels zichtbaar zijn met het blote oog.
  4. Cut: het slijpsel dat de proporties en afwerking behelst, een goed geslepen diamant geeft meer schittering (dit volgens de wetten van optica) dan een slecht geslepen steen.

Het is de combinatie van deze vier criteria die de waarde bepalen van de steen. De normen van geslepen diamanten van meer dan 0,25 karaat en mooie kleur en zuiverheid worden meestal vergezeld door een certificaat van Gemmological Institute of America (GIA), Hoge Raad voor Diamant (HRD) of International Gemmological Institute (IGI).
 
De expert in prospectie en ontginning
Deze experten zijn ingenieurs-geologen die hetzij als consulent audit voor grote bedrijven werken hetzij aangeworven worden door multinationals. Hun werk bestaat uit het onderzoek van de velden, zoeken naar spoorelementen die de aanwezigheid van Kimberliet, die diamant zouden kunnen bevatten, verraden. Stalen opzoeken om satellietmineralen te vinden maar ook studie met vliegtuigen door middel van GPS, voor onderzoek naar de lichte variaties van de zwaartekracht op de aarde. Met andere woorden valt de appel van Newton niet overal met dezelfde snelheid. De “gradiometer” meet de zwaartekracht multidirectioneel.
Het principe is gebaseerd op een metaalmassa, nobium, aan een veer opgehangen in gekoeld helium op 4K in een referentie magnetisch veld. Het is het zwaartekracht verschil dat de metaalmassa lichtjes verplaatst. Er wordt ook geofysica prospectie gedaan met helikopters. Last but not least, de studie van rentabiliteit van de mijn aangezien de uitbatingskosten astronomische bedragen vertegenwoordigen.
 
De expert in diamantbewerking
Hier moet de expert een grondige basisopleiding hebben van het kloven, zagen, snijden en slijpen. Hij moet de mogelijke ongelukken, die tijdens de bewerking kunnen voorkomen, kennen. Een diamant kan in stukken barsten tijdens het slijpen ten gevolge van interne spanningen of door een verkeerde behandeling. Indien diamant de hardste natuurlijke materie op aarde is (slijtage, sclerometrie) kan de steen toch door een slag op zijn groeistructuur beschadigd worden. De expert in bewerking moet alle hedendaagse werktuigen kennen, van de zaagmachine tot de laserstraal en tevens de veiligheids- en gezondheidsnormen in de ateliers. Uiteindelijk wordt hij vaak geraadpleegd in geschillen aangaande rechtstreekse of onrechtstreekse arbeidsongevallen, meestal in opdracht van artsen.
 
De synthese en manipulaties
De diamantsector wordt de laatste tiental jaren geconfronteerd met alle soorten imitaties, manipulaties en synthesen van diamant. Dit is reeds een oud zeer bij de andere edelstenen (robijnen, saffieren en smaragden).
Diamant is koolstof, gekristalliseerd onder een druk van 70.000Kg/cm2 en temperaturen van bij de 2000°C. Deze toestand vindt men terug op onze aarde op een diepte van ongeveer 200 Km. De mens heeft deze toestand kunnen herschapen in laboratoria dankzij de technologische ontwikkelingen. Sinds de jaren 50 heeft General Elctric gevolgd door de Zweden, de Russen, de Chinezen en de Japanners, diamanten vervaardigd in korrels en poeders voor de industrie. Zij worden nu met miljoenen karaten jaarlijks verbruikt. Het is pas de laatste tiental jaren dat het schrikbeeld van synthetische diamant te voorschijn komt op de juwelenmarkt, heden nog sporadisch, maar dit kan in de toekomst belangrijker worden.
 
Een nieuwe technologie is ontstaan een tiental jaren geleden om gereedschappen te verharden met diamant namelijk de Chemical Vapor Deposition of CVD. Deze technologie richt zich nu naar juwelen diamant aangezien men de lagen diamanten nu dikker kan maken. In deze twee verschillende technieken hebben de gemmologen nog steeds controle over de situatie, dankzij de fotospectrometer met geïntegreerde sfeer, in het zichtbare, infrarood, UV, Raman en cathodoluminesentie, maar ook dankzij fluorescentie in de korte en lange golflengte. Niettegenstaande blijft de binoculair- microscoop een belangrijk onderzoeksmiddel. Afwijkingen in de kristalstructuur zijn voor de vakman een aanwijzing om verder diepgaand onderzoek te verrichten.
 
Handel
Sommige deskundigen specialiseren zich in de economische aspecten uit de diamantsector, bedrijfsbeheer, studie over rentabiliteit en infrastructuur. Sinds enkele jaren behalen ook diamantfirma’s hun ISO normen. De diamantfirma’s worden multinationals met een marketing departement naast de productie eenheid. Zij nemen deel aan de voornaamste vakbeurzen van Hong Kong tot Las Vegas en van Bazel tot Dubaï. Stocks worden in speciale ontworpen programma’s verwerkt waar men de mogelijkheid heeft om verschillende kwaliteiten te mengen en de gemiddelde waarde dagelijks aan te passen volgens de fluctuaties van de markt. Het banksysteem is ook uitzonderlijk, er zijn slechts 3 banken die wereldwijd in diamanthandel gespecialiseerd zijn. De diamant expert wordt gevraagd in geschillen tussen firma’s, verzekeringen, banken en bij falingen de stockwaarden op te maken van ruwe, bewerkte of half bewerkte stenen.
Het is vooral de kennis van de internationale diamant transacties dat justitie of schuldeisers bij de deskundige zoeken.

Klanten
De klanten van de diamant deskundige zijn justitie, verzekeringen, douane en accijnzen, multinationals, regeringen, banken en uiteindelijk de consument via zijn advocaat en notaris bij erfenissen, diefstal of verlies.
 
 
Back to overview