HPHT in kleine octaëders | NL

Sinds enkele jaren worden wij geconfronteerd met synthetische diamanten, hetzij HPHT (hoge druk en hoge temperatuur), hetzij CVD (chemische dampafzetting van koolstof). Beide zijn in ruwe toestand vrij gemakkelijk te erkennen: HPHT zijn afgeknotte octaëders met sporen van een kiem. CVD zijn plaatjes.

Maar sinds enkele maanden zijn er ook perfecte octaëders (kristallen), zonder sporen van een kiem op de markt gekomen. Deze stenen zijn afkomstig van de fabrikant “Tiadiam Technology”, uit Zhengzhou in China. Tot heden zijn zij zeer klein (amper een paar millimeters) maar wel zorgwekkend voor de toekomst. De steentjes zijn kleurloos (tussen D en G) ofwel hels blauw.
 
Volgens Dr. Joe CC Yuan van het Taiwan Gemmological Institute, kunnen onder bepaalde groeiomstandigheden, diamanten gesynthetiseerd worden. Deze bijna kleurloze diamantjes zijn perfecte octaëders en hebben "natuurlijke" vormen. Hierdoor is het belangrijk om meer kennis te hebben van hun synthese. Het zal moeilijk zijn voor minder ervaren handelaren om een visuele identificatie van deze stenen te maken vergeleken met HPHT of CVD synthetische diamanten. Aangezien zij klein zijn, kunnen zij ook gemakkelijk gemengd worden met natuurlijke diamanten.
 
Hoge druk, hoge temperatuur (HPHT) diamanten worden op twee manieren geproduceerd: Bij de eerste methode wordt de kiem onderworpen aan een temperatuurgradiënt*, terwijl bij de tweede methode de temperatuur constant is. In het laatste geval is de temperatuur stabiel gedurende de groeiperiode in elke cel. De temperatuur ligt tussen 1300 en 1400 ° C, waarbij de druk 35000 tot 40000 atmosfeer is. Bij de temperatuurgradiëntmethode is het noodzakelijk dat de groeikiem groeit, terwijl bij de tweede methode kiemen kunnen worden weggelaten.
 
Het eerste onderscheid tussen synthetische en natuurlijke ruwe diamant zijn de kristalvormen: cubo-octaedrische voor HPHT diamant en een plaat structuur voor de diamanten volgens CVD (Chemical Vapor Deposition), die zich beiden klaar en duidelijk van de morfologie van natuurlijke diamanten onderscheiden. Nu we weten dat HPHT-processen perfecte octaëdrische kristallisatie genereren, is het belangrijk om te weten hoe ze gevormd worden. De "constante temperatuur" -methode is vergelijkbaar met het traditionele HPHT-proces die wordt gebruikt om synthetische gele diamanten te kweken die reeds verschillende decennia bekend staan als abrasieven voor industriële toepassingen. De temperatuur wordt gedurende het gehele groeiperiode constant gehouden. De vorm van de kubus / octaëder van de kleine diamanten worden automatisch gegenereerd. Als een hogere temperatuur in het toestel wordt gehandhaafd, bijvoorbeeld bij 1400 ° C, zullen kristallen van synthetische diamanten met een octaëdrische vorm verkregen worden.
 
Als de temperatuur lager is, in de orde van 1300 ° C, krijgen we meer kubische kristallen. De techniek "Taidiam Technology" maakt het mogelijk om verschillende vormen te verkrijgen die van de kubus naar de octaëder gaan. De aambeeld pers "Cubic Press" genereert druk in zes richtingen. Het is ontworpen in China, waar nu meer dan 10000 persen van dit type specifiek worden gebruikt in de diamantindustrie.

10/12/18
ESSAIS DE REPRODUCTION ARTIFICIELLE DU DIAMANT | FR

Après que les chimistes eurent découvert que le diamant n'était que du charbon cristallisé, on…

15/10/18
HPHT in kleine octaëders | NL

Sinds enkele jaren worden wij geconfronteerd met synthetische diamanten, hetzij HPHT (hoge druk en hoge…

05/10/18
COMPOSITION CHIMIQUE DU DIAMANT | FR

Les anciens alchimistes croyaient que la pierre philosophale était faite de la matière la plus…

18/07/18
Anvers a réalisé une révolution dans le processus de polissage des diamants | FR

Le Centre scientifique et de recherche technologique pour les diamants (WTOCD), de l’AWDC, l'organisation centralisant…

20/06/18
Spectroscopy Raman and Gemmology | EN

The Raman effect was discovered in 1928 by an Indian doctor of the same name…

20/06/18
RUWE DIAMANT IMITATIE | NL

In een artikel in het tijdschrift van AFG heeft dr. Emmanuel Frtisch (hoogleraar aan de…

22/05/18
ALEXENDRITE | FR

Peu connue du grand publique, c’est une pierre précieuse qui est rarement exposée, elle reste…

16/04/18
LA TANZANITE | FR

Sa couleur d’un bleu saphir « Birman » avec un soupçon de violet en fait…

26/03/18
HET VERSTELLEN: EEN VERDWENEN BEROEP | NL

Sinds de uitvinding van Lodewijk Van Berquem in 1476 tot begin van de XXI eeuw…